IMG_0740.JPG

Ujarzmić energię, czyli procedury lockout tagout

Po przeanalizowaniu statystyk wypadków z udziałem energii pojawia się pewien wzorzec. Niekoniecznie wzorzec powtarzalny, chociaż mają te wzorce pewne podobieństwa. Są to wypadki całkowicie przewidywalne i całkowicie do uniknięcia. Przykłady przypadkowego uwolnienia energii: ...