zdj-25C4-2599cie_ztpo_Bydgoszcz.jpg

IBWR – musik, czy przydatne narzędzie

Jest potrzeba rynku, jest i reakcja z mojej strony. Zgodnie z obietnicą zamieszczoną na jednej z grup branżowych na FB uruchamiamy bezpłatne warsztaty z zakresu pisania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (ibwr). Bezpłatne "Warsztaty on-line z zakresu opracowania instrukcji bezpieczne ...

instrukcja.ppom-skreen.JPG

Dziś prezent z okazji „zajączka” Wielkanocnego.

Krótka analiza przepisów bhp mówiących pierwszej pomocy. Analizie poddałem wymagania prawne zapisane w kodeksie pracy i rozporządzeniu dotyczącym ogólnych przepisów bhp. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {Prezent znajduje się w tekście} Art.  2071.  §  1.  Pracodawca jest obo ...