tło wybuchy

Szkolenie ujarzmić energię – eksploatacja urządzeń energetycznych.

Ujarzmić energię – bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych – cykl webinarów – edycja nr 4

26 października 2020 roku weszły w życie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Rozporządzenie, które obowiązuje już ponad 3 lata, a nadal jest nowym i niedopełnionym obowiązkiem w wielu zakładach pracy.

Ujarzmić energię. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z NOWYM rozporządzeniem odpowie na pytania:

 • Jak przygotować się do zmian?
 • Jak dostosować instrukcje eksploatacji do nowych wymagań?
 • Jak dostosować zakład do nowych wymagań?
 • Co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?

Termin szkolenia: 11,12,13.03.2024 w godzinach 17.00-19.00 (każdego dnia inne zagadnienia)

Forma on-line (webinar)

 Koszt: 400 zł netto + VAT (496 zł brutto)

Zapisy: https://forms.gle/39NV6kowb1hVzWzLA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • aktualnych zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • prac energetycznych jako prac szczególnie niebezpiecznych
 • aktualnie obowiązujących określeń i definicji
 • wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • przykładowych instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowanych w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • omówienia ramowej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Systemu LOTO (lock out – tag out)

Szkolenie kierowanie jest do:

 • osób zajmujących się dozorem energetycznym,
 • służb energetycznych zakładów przemysłowych,
 • osób odpowiedzialnych za eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych,
 • pracowników utrzymania ruchu i utrzymania energetycznego,
 • służby bhp,
 • innych osób zainteresowanych tematyką,

PROGRAM SZKOLENIA

11.03.2024 17.00 – 19.00

blok pierwszy

 • Uprawnienia kwalifikacyjne wymagane od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych:
 • Wymagania wynikające z przepisów prawa
 • Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji
 • Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.
 • Najważniejsze elementy w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje.

12.03.2024 17.00-19.00

blok drugi

 • Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
  z uwzględnieniem interpretacji zapisów takich jak:
 •     Podstawowe wymagania dla prac eksploatacyjnych
 •     Podstawowe przepisy związane z pracami eksploatacyjnymi
 •     Podstawowe wymagania – instrukcja bezpiecznej organizacji prac
 •     Ogólne wymagania dotyczące organizacji prac
 •     Osoby odpowiedzialne za organizację prac
 •     Katalog prac wykonywanych na polecenie
 •     Katalog prac wykonywanych bez polecenia
 •     Wykonywanie prac na podstawie instrukcji
 • Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

13.03.2024 17.00-19.00

blok trzeci

 • Zastosowanie praktyczne z systemu LOTO (system zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu urządzeń energetycznych, maszyn oraz instalacji energetycznych – jako skuteczny sposób blokowania energii).
 • Definicje, znaczenie i cele systemu LOTO
 • Niebezpieczna energia
 • Zadania pracownika instalującego LOTO
 • Etapy procedury LOTO
 • Błędy w procedurze LOTO lub jej braku

 

TRENERZY

Maciej Ujma

Najlepiej oceniany prelegent I Konferencji „Bezpieczna praca w przemyśle”. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od września 1995 roku do chwili obecnej pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Po ukończeniu aplikacji administracyjnej w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i złożeniu egzaminu państwowego w 1996 r. pracował początkowo na stanowisku inspektora pracy, a następnie jako starszy inspektor pracy. W roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. W roku 2009 awansował na stanowisko nadinspektora pracy. Od roku 2010 został wpisany na stanowisko wykładowcy w Ośrodku Szkolenia PIP, gdzie prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspektorów pracy, rzeczoznawców bhp, społecznych inspektorów pracy. Główne tematy prowadzonych zajęć: „Bezpieczna organizacja pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, w tym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w dystrybucji energii elektrycznej”, „Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”, „Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych”. Prowadzi również szkolenia okresowe i doskonalące dla pracowników służby bhp oraz kadry kierowniczej.

Artur Lipowicz

Główny specjalista ds. bhp z prawie 20 letnim stażem pracy, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, konsultant, trener oraz biegły sądowy w zakresie bhp. Od 2014r. wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Na co dzień zawodowo związany z firmami z branży: przemysł ciężki, energetyka, paliwowej oraz budownictwo. Od 2015 roku kieruje zespołem kilkunastu inspektorów ds. bhp nadzorujących przebudowę, rozbudowę oraz modernizację jednej z większych sieci stacji paliw w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na bezpieczeństwie szeroko ujętym i traktowanym jako proces. Od lipca 2018r. prowadzi blog http://przygodybehapowca.pl Uczestnik (w wielu przypadkach czynny) kilkudziesięciu konferencji (w tym kilka międzynarodowych) w zakresie bhp. Od maja 2019 r. prowadzi warsztaty praktyczne z zakresu systemu loto na autorskim trenażerze z tego zakresu. Wraz z swoim zespołem opracował już kilkaset instrukcji eksploatacji oraz kilkadziesiąt instrukcji bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych.

zapisy: https://forms.gle/39NV6kowb1hVzWzLA

 

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.