tło wybuchy

Nowe szkolenie webinarowe edycja nr 2 – Warsztaty z zagrożeń wybuchowych.

Okoliczności są tragiczne ponieważ zginął człowiek na skutek wybuchu oparów benzyny. Myślę jednak, że jest to dobry moment na odpowiedzenie sobie na pytanie co ja wiem o wybuchach.

W związku z tym zapraszam Was drugą darmową edycję on-line „Co każdy behapowiec (i nie tylko) o wybuchach wiedzieć powinien ” edycja nr 1 tego cyklu. Ruszają zapisy na 3 i 4 grupę tego szkolenia. Każda grupa to tylko 100 miejsc.

Szkolenie poprowadzą Adam Dudek i Sebastian Osadzin przy moim udziale w tle. Sylwetki prowadzących na końcu artykułu.

Grupa 3
Termin szkolenia:

30.03 – sesja nr 1, godzina 7.30 – 9.30
31.03 – sesja nr 2, godzina 7.30 – 9.30

Grupa 4
Termin szkolenia:
30.03 – sesja nr 1, godzina 18.30 – 20.30
31.03 – sesja nr 2, godzina 18.30 – 20.30

Grupa 3 (poranna) https://forms.gle/TpehPQ5bS3wTztft8

Grupa 4 (wieczorna) https://forms.gle/pQ9AQD7wUFNiegXD8

Program szkolenia:

 1. Wstęp. Studium przypadku wybuchu gazu.
 2. Skutki wybuchu na infrastrukturze oraz na człowieku.
 3. Trójkąt spalania, Pięciokąt wybuchu.
 4. Studium wypadku wybuchu pyłu.
 5. Wymagania prawne i definicje.
 6. Wyznaczanie strefy zagrożenia wybuchem Kompetencje do wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. Nawiązanie do normy PN EN 60079-10  oraz wybranych rozporządzeń.
 7. Czynniki wpływające na kształt i rozmiar strefy.
 8. Przykłady rozwiązań ograniczających zagrożenia wybuchowe – redukcja stref Ex.
 9. Przykłady rozwiązań redukujących zagrożenia ze strony źródeł zapłonu. Atex 114
 10. Dobór urządzeń elektrycznych i mechanicznych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Oznakowanie Ex urządzeń ma swoje znaczenie.
 11. Ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.
 12. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, a ocena zagrożenia wybuchem. Najważniejsze wymagania względem tych dokumentów – Część opisowa i część graficzna.
 13. Częste błędy przy opracowywaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 14. Korelacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 15. Inne instrukcje i procedury  wymagane na okoliczność prac w strefach zagrożenia wybuchem.
 16. Jak prawidłowo oznakować strefę zagrożenia wybuchem.

Zainteresował Cię ten program zarejestruj się tu:

Grupa 1 (poranna) https://forms.gle/TpehPQ5bS3wTztft8

Grupa 2 (wieczorna) https://forms.gle/pQ9AQD7wUFNiegXD8

Sylwetki bohaterów:

Sebastian Osadzin – Zarządza Służbą BHP w całej grupie kapitałowej ZARMEN od 2003 roku, do której należy Koksowania Częstochowa Nowa gdzie o wybuchy nie trudno zarówno w postaci pyłów i gazów. Specjalizuje się w:

 • optymalizacji organizacji komórek BHP i wzrostu efektywności tych działów,
 • dopasowaniu wymagań wewnątrzzakładowych dla prac szczególnie niebezpiecznych, prac energetycznych, pożarowo-niebezpiecznych oraz robót realizowanych przez wykonawców do wymagań prawa, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i dobrych praktyk inżynierskich,
 • analizach dotyczących zagrożeń wybuchowych w miejscach pracy.

Adam Dudek – mł. kapitan Dudek na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie, oraz jest starszy ratownikiem specjalista chemiczny w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

 • Swoją wiedze opiera na zdobytym wykształceniu: inżynier Technologii Chemicznej na wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych w kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.

Głównym tematem jego działalności jest szeroko pojęte bezpieczeństwo chemiczne, ochrona przeciwpożarowa oraz oraz zagrożenia wybuchowe.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.