Energia.jpg

Ujarzmić energię czyli nie tylko o zmianach w przepisach bhp przy urządzeaniach energetycznych.

Ujarzmić energię – bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych – wEBINAR

 

 

26 września 2020 roku wchodzą w życie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. To ostateczny termin wejścia w życie nowych przepisów.

Rozporządzenie wprowadza rewolucyjne zmiany i nowe obowiązki w obszarze eksploatacji.

Ujarzmić energię. Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z NOWYM rozporządzeniem odpowie na pytania:

 • Jak przygotować się do zmian?
 • Jak dostosować instrukcje eksploatacji do nowych wymagań?
 • Jak dostosować zakład do nowych wymagań?
 • Co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?

 

Termin szkolenia: 20-22.07.2020

 Forma on-line (webinar)

 Koszt: 300 zł netto + VAT

 

Zapisy: Tu znajduje się link do rejestracji

 

 Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • aktualnych zmian w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • prac energetycznych jako prac szczególnie niebezpiecznych
 • aktualnie obowiązujących określeń i definicji
 • wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • przykładowych instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowanych w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • omówienia ramowej instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Systemu LOTO (lock out – tag out)

 Szkolenie kierowanie jest do:

 • osób zajmujących się dozorem elektrycznym i energetycznym,
 • służb elektroenergetycznych zakładów przemysłowych,
 • osób odpowiedzialnych za eksploatację oraz nadzór urządzeń i instalacji energetycznych,
 • pracowników utrzymania ruchu i utrzymania energetycznego,
 • służby bhp,
 • innych osób zainteresowanych tematyką,

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I 20.07.2020 godzina 16.00 – 18.00

1)    Uprawnienia kwalifikacyjne wymagane od osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych:

a)  Wymagania wynikające z przepisów prawa

b)  Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji

c)  Prawo energetyczne i akty wykonawcze – uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.

2)    Najważniejsze zmiany w zakresie warunków bezpiecznej eksploatacji oraz organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i elektrycznych wynikających z nowelizacji Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

3)    Najważniejsze charakterystyczne określenia i definicje.

 

Dzień II 21.07.2020 godzina 16.00 – 18.00

1)  Ramowa Instrukcja Organizacji Pracy opracowana w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
z uwzględnieniem interpretacji zapisów takich jak:

a.  Podstawowe wymagania dla prac eksploatacyjnych

b.  Podstawowe przepisy związane z pracami eksploatacyjnymi

c.  Podstawowe wymagania – instrukcja bezpiecznej organizacji prac

d.Ogólne wymagania dotyczące organizacji prac

e.Osoby odpowiedzialne za organizację prac

f.  Katalog prac wykonywanych na polecenie

g. Katalog prac wykonywanych bez polecenia

h. Wykonywanie prac na podstawie instrukcji

2)     Wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

 

Dzień III 22.07.2020 godzina 16.00 – 18.00

1)    Zastosowanie praktyczne z systemu LOTO (system zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu urządzeń energetycznych, maszyn oraz instalacji energetycznych – jako skuteczny sposób blokowania energii).

a.  Definicje, znaczenie i cele systemu LOTO

b.  Niebezpieczna energia

c.  Zadania pracownika instalującego LOTO

d.  Etapy procedury LOTO

e. Błędy w procedurze LOTO lub jej braku

TRENERZY

Maciej Ujma

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Od września 1995 roku do chwili obecnej pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Po ukończeniu aplikacji administracyjnej w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu i złożeniu egzaminu państwowego w 1996 r. pracował początkowo na stanowisku inspektora pracy, a następnie jako starszy inspektor pracy. W roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. W roku 2009 awansował na stanowisko nadinspektora pracy. Od roku 2010 został wpisany na stanowisko wykładowcy w Ośrodku Szkolenia PIP, gdzie prowadzi szkolenia dla kandydatów na inspektorów pracy, rzeczoznawców bhp, społecznych inspektorów pracy. Główne tematy prowadzonych zajęć: „Bezpieczna organizacja pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, w tym urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w dystrybucji energii elektrycznej”, „Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym”, „Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych”. Prowadzi również szkolenia okresowe i doskonalące dla pracowników służby bhp oraz kadry kierowniczej.

Artur Lipowicz

Główny specjalista ds. bhp z ponad 10 letnim stażem pracy, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, konsultant, trener oraz biegły sądowy w zakresie bhp. Od 2014r. wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Na co dzień zawodowo związany z firmami z branży: przemysł ciężki, energetyka, paliwowej oraz budownictwo. Od 2015 roku kieruje zespołem kilkunastu inspektorów ds. bhp nadzorujących przebudowę, rozbudowę oraz modernizację jednej z większych sieci stacji paliw w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na bezpieczeństwie szeroko ujętym i traktowanym jako proces. Od lipca 2018r. prowadzi blog http://przygodybehapowca.blogspot.com. Uczestnik (w wielu przypadkach czynny) kilkudziesięciu konferencji (w tym kilka międzynarodowych) w zakresie bhp. Od maja 2019 r. prowadzi warsztaty praktyczne z zakresu systemu loto na autorskim trenażerze z tego zakresu.

Pytania:

Karolina Grochulska:

Telefon:  604 426 889

Email: szkolenia@secura.org.pl

Rejestracja: Tu znajduje się link do rejestracji

One Response

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.