zdj-25C4-2599cie_ztpo_Bydgoszcz.jpg

IBWR – musik, czy przydatne narzędzie

Jest potrzeba rynku, jest i reakcja z mojej strony. Zgodnie z obietnicą zamieszczoną na jednej z grup branżowych na FB uruchamiamy bezpłatne warsztaty z zakresu pisania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (ibwr). Bezpłatne "Warsztaty on-line z zakresu opracowania instrukcji bezpieczne ...