kompresor.jpg

Behapowiec czasami też pomoże.

Dziś o 18.37 moja prywatna żona też behapowiec, a jakże by inaczej - pracująca obecnie dla mnie na pewnych projektach, zatrzymuje a w zasadzie nie dopuszcza do pracy kompresora, który miał być użyty do malowania natryskowego.     Powód wstrzymanie brak decyzji Urzędu Dozoru Techniczne ...