instrukcja.ppom-skreen.JPG

Dziś prezent z okazji „zajączka” Wielkanocnego.

Krótka analiza przepisów bhp mówiących pierwszej pomocy. Analizie poddałem wymagania prawne zapisane w kodeksie pracy i rozporządzeniu dotyczącym ogólnych przepisów bhp. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy {Prezent znajduje się w tekście} Art.  2071.  §  1.  Pracodawca jest obo ...