tło wybuchy

Bezpłatne szkolenie webinarowe edycja nr 3 – Warsztaty z zagrożeń wybuchowych.

Okoliczności są tragiczne ponieważ na początku tego roku zginął człowiek na skutek wybuchu oparów benzyny. Myślę jednak, że jest to dobry moment na odpowiedzenie sobie na pytanie co ja wiem o wybuchach.

W związku z tym zapraszam Was 3-cią darmową edycję on-line „Co każdy behapowiec (i nie tylko) o wybuchach wiedzieć powinien ” edycja nr 3 tego cyklu. Ruszają zapisy na 5 i 6 grupę tego szkolenia. Każda grupa to tylko 100 miejsc.

Szkolenie poprowadzą Adam Dudek i Sebastian Osadzin przy moim udziale w tle. Sylwetki prowadzących na końcu artykułu.

Grupa 5
Termin szkolenia:

26.07 – sesja nr 1, godzina 7.30 – 9.30
27.07 – sesja nr 2, godzina 7.30 – 9.30

Grupa 6
Termin szkolenia:
26.07 – sesja nr 1, godzina 18.30 – 20.30
27.07 – sesja nr 2, godzina 18.30 – 20.30

Grupa 5 (poranna) https://forms.gle/3Sxw6mYgcE28GhDZ6 (zapisy ruszą 17.07.2023 o godzinie 7.00)

Grupa 6 (wieczorna) https://forms.gle/6ttuithoAqjiE6wi8 (zapisy ruszą 17.07.2023 o godzinie 7.00)

Program szkolenia:

 1. Wstęp. Studium przypadku wybuchu gazu.
 2. Skutki wybuchu na infrastrukturze oraz na człowieku.
 3. Trójkąt spalania, Pięciokąt wybuchu.
 4. Studium wypadku wybuchu pyłu.
 5. Wymagania prawne i definicje.
 6. Wyznaczanie strefy zagrożenia wybuchem Kompetencje do wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. Nawiązanie do normy PN EN 60079-10  oraz wybranych rozporządzeń.
 7. Czynniki wpływające na kształt i rozmiar strefy.
 8. Przykłady rozwiązań ograniczających zagrożenia wybuchowe – redukcja stref Ex.
 9. Przykłady rozwiązań redukujących zagrożenia ze strony źródeł zapłonu. Atex 114
 10. Dobór urządzeń elektrycznych i mechanicznych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Oznakowanie Ex urządzeń ma swoje znaczenie.
 11. Ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.
 12. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, a ocena zagrożenia wybuchem. Najważniejsze wymagania względem tych dokumentów – Część opisowa i część graficzna.
 13. Częste błędy przy opracowywaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.
 14. Korelacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 15. Inne instrukcje i procedury  wymagane na okoliczność prac w strefach zagrożenia wybuchem.
 16. Jak prawidłowo oznakować strefę zagrożenia wybuchem.

Zainteresował Cię ten program zarejestruj się tu:

Grupa 5 (poranna) https://forms.gle/3Sxw6mYgcE28GhDZ6 (zapisy ruszą 17.07.2023 o godzinie 7.00)

Grupa 6 (wieczorna) https://forms.gle/6ttuithoAqjiE6wi8 (zapisy ruszą 17.07.2023 o godzinie 7.00)

Sylwetki bohaterów:

Sebastian Osadzin – Zarządza Służbą BHP w całej grupie kapitałowej ZARMEN od 2003 roku, do której należy Koksowania Częstochowa Nowa gdzie o wybuchy nie trudno zarówno w postaci pyłów i gazów. Specjalizuje się w:

 • optymalizacji organizacji komórek BHP i wzrostu efektywności tych działów,
 • dopasowaniu wymagań wewnątrzzakładowych dla prac szczególnie niebezpiecznych, prac energetycznych, pożarowo-niebezpiecznych oraz robót realizowanych przez wykonawców do wymagań prawa, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i dobrych praktyk inżynierskich,
 • analizach dotyczących zagrożeń wybuchowych w miejscach pracy.

Adam Dudek – mł. kapitan Dudek na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnowie, oraz jest starszy ratownikiem specjalista chemiczny w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego.

 • Swoją wiedze opiera na zdobytym wykształceniu: inżynier Technologii Chemicznej na wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych w kierunku Bezpieczeństwo Energetyki Jądrowej.
 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego.

Głównym tematem jego działalności jest szeroko pojęte bezpieczeństwo chemiczne, ochrona przeciwpożarowa oraz oraz zagrożenia wybuchowe.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.