2020-11-02

Szkolenie okresowe dla służby bhp – edycja nr 3. Taki zespół trenerów to wyjątkowa okazja.

Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

– szkolenie On-line (webinary)

Oficer bezpieczeństwa

 

Taki zespół trenerów to wyjątkowa okazja na zdobycie dużej dawki wiedzy i materiałów po szkoleniu. Jednym słowem 36 godzin mięcha.

Organizator: Secura Sp. z o.o. przy wsparciu PlatformaBezpieczenstwa.pl

 

 

 

 

Termin szkolenia:  08.09-01.10.2021 r.

Miejsce: pokój webinarowy na platformie zoom

Terminy zajęć.

08.09.2021, 10.09.2021, 15.09.2021, 17.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 29.09.2021, 01.10.2021, Łączna liczba godzin: 36 godzin zegarowych

Godziny zajęć: 16.30-18.30 oraz 19.00 – 21.00

Koszt szkolenia: 450 zł/osoba czyli za jedną godzinę bardzo merytorycznej wiedzy to tylko 12,5 zł

Ilość miejsc ograniczona z powodu ograniczeń platformy szkoleniowej.

Rejestracja: https://forms.gle/bNsJD9oKL7g8rfxK8

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie kierowanie jest do:

  • pracowników służby bhp,
  • pracowników wykonujących zadania służby bhp,
  • społecznych lub zakładowych inspektorów pracy,

Harmonogram szkolenia

Termin 16:30-18:30 Temat 19:00-21:00 Temat
08.09 AL. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami oraz służb BHP za BHP DK Kultura bezpieczeństwa
10.00 SO System zarządzania BHP AL. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
15.09 AD Zagrożenia chemiczne DK Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy
17.09 BT Ergonomia AL Środki ochrony indywidualnej
22.09 SO Zagrożenia wybuchowe MU Energia elektryczna i elektryczność statyczna
24.09 AD Ochrona przeciwpożarowa SO Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym, składowanie i magazynowanie
27.09 AL. Kwalifikacje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń MU Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń
29.09 AN Wypadki przy pracy MU Promieniowanie optyczne i pole elektromagnetyczne
1.10 AN Szkolenia bhp i pokrewne AL. Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych

O trenerach:

 

Jeśli teraz zdecydowałaś/zdecydowałeś się na udział w szkoleniu

to kliknij link rejestracji i zarejestruj się.

 Rejestracja: https://forms.gle/bNsJD9oKL7g8rfxK8

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.