pracownicy.JPG

Szkolenie okresowe dla służby bhp – edycja nr 2. Taki zespół trenerów to wyjątkowa okazja.

 Szkolenie okresowe bhp dla służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

– szkolenie On-line (wEBINARy)

Safety officer.

Taki zespół trenerów to wyjątkowa okazja na zdobycie dużej dawki wiedzy i materiałów po szkoleniu. Jednym słowem 36 godzin mięcha.

Organizator: Secura Sp. z o.o. przy wsparciu PlatformaBezpieczenstwa.pl

 


Termin szkolenia: 10.03-01.04.2021 r.

Miejsce: pokój webinarowy na platformie zoom

Terminy zajęć.

10.03.2021, 12.03.2021, 17.03.2021, 18.03.2021, 19.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021, 

Łączna liczba godzin: 36 godzin zegarowych

Godziny zajęć: 16.30-18.30 oraz 19.00 – 21.00

Koszt szkolenia: 450 zł/osoba czyli za jedną godzinę bardzo merytorycznej wiedzy to tylko 12,5 zł

 Ilość miejsc ograniczona z powodu ograniczeń platformy szkoleniowej.

Rejestracja: https://forms.gle/FSUKXsNYwwrDVkNq5

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie kierowanie jest do:

  • pracowników służby bhp,
  • pracowników wykonujących zadania służby bhp, 
  • społecznych lub zakładowych inspektorów pracy,
 Harmonogram szkolenia
Termin 16:30-18:30 Temat 19:00-21:00 Temat
10.03 AL. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami oraz służb BHP za BHP DK Kultura bezpieczeństwa
12.03 SO System zarządzania BHP AL. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
17.03 AD Zagrożenia chemiczne DK Systemy pierwszej pomocy w zakładzie pracy
18.03 BT Ergonomia AD Ochrona przeciwpożarowa
19.03 SO Zagrożenia wybuchowe MU Energia elektryczna i elektryczność statyczna
24.03 AL. Środki ochrony indywidualnej SO Zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym, składowanie i magazynowanie
26.03 AL. Kwalifikacje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń MU Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń
31.03 AN Wypadki przy pracy MU Promieniowanie optyczne i pole elektromagnetyczne
1.04 AN Szkolenia bhp i pokrewne AL. Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych
O trenerach:

Jeśli teraz zdecydowałaś/zdecydowałeś się na udział w szkoleniu
to kliknij link rejestracji i zarejestruj się.
 

 

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.